Reform Kurumsal, Yeniden Yapılandırma ve Kurumsal Finans konularına odaklanmış yönetim ve danışmanlık kuruluşudur.

Şirket, 2002 yılının Temmuz ayında kurulmuş olup, aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

Faaliyetlerimiz
  1. Finansal Yapılandırma: Şirketlerin bilançolarının kuvvetlendirilmesi ve sıkıntılı dönemleri atlatmalarına yönelik danışmanlık verilmesi.
  2. Kurumsal Dönüşüm: Şirketlerin mali, operasyonel ve yapısal konularının bir bütün olarak ele alınarak kısa dönemli (100 günlük) ve uzun dönemli (12-18 aylık) projeler halinde sonuçlandırılması.
  3. Kurumsal Finans Danışmanlığı: Şirketlerin birleşmesi, satın alınması ve bölünmesi konularında alıcılara veya satıcılara danışmanlık verilmesi.
  4. Finans ve Yönetim Danışmanlığı: Şirketlere kaynak temini, yatırımların değerlendirilmesi, kurumsallaşma, organizasyon ve strateji çalışmalarında destek verilmesi.